[ ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ ] [ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ]