เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เวลาประมาณ  11.00  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  นำโดยนายอัครเดช  ทองใจสด นายก อบจ.เพชรบูรณ์  ได้มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพชรบูรณ์ มาเป็นตัวแทนตรวจความเรียบร้อย และ นายวิโรจน์  เข็มเหล็ก  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังชมภูวิทยาคม (โรงเรียนสังกัด อบจ.เพชรบูรณ์)  พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้ามาตรวจดูความเรียบร้อยโครงการห้องเรียนอีเล็คทรอนิกส์ E Classroom เพื่อส่งรับมอบให้ทางโรงเรียน  โดยมีนายสหัส  บุญแถม  ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม  พร้อมด้วยคณะครู-เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ...

ธวัชชัย บุญช่วย  รายงานข่าว...