ขอเชิญสมาชิกชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์แห่งประเทศไทย(ชคบท.) สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน เท่านั้น! (รับเฉพาะสมาชิกชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์แห่งประเทศไทย เท่านั้น!)

***วิธีสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯhttp://www.club.kruthai.info/member.php

ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม 1 เล่ม พร้อมเกียรติบัตรผ่านการอบรม

ตารางการอบรมhttp://www.club.kruthai.info/data/ict.pdf

วิทยากรในการอบรมครั้งนี้คือ นายอุเทน ทองสวัสดิ์ อดีตเว็บ มาสเตอร์เว็บไซต์ครูสกลดอทคอม ปัจจุบันเว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ครูไทยดอทอินโฟ

ผู้เข้าอบรมจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและปลั๊กไฟมาด้วยในวันอบรม

แจ้งรายชื่อเข้าอบรมได้ในกระทู้นี้ โดยระบุข้อมูลดังนี้

1. ชื่อ - สกุล .......................................
2. ตำแหน่ง .........................................
3. สถานที่ทำงาน ..................................
4. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ....................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 08-5693-1004