อย่า ...  เข้าระบบที่คนอื่นตั้ง password ไว้
อย่า ...  เอามาตการป้องกันการแก้ไข password ที่คนอื่นตั้งไว้ไปเผยแพร่
อย่า ...  เข้าไปดูหรือเข้าไปเอาข้อมูลของผู้อื่นที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
อย่า ...  ใช้ sniffer ดัก E-mail คนอื่น
อย่า ...  ลองวิชาด้วยการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลผู้อื่น
อย่า ...  สร้างเมลล์เท็จเพื่อให้ผู้อื่นแตกตื่นตกใจ
อย่า ...  ร้อนวิชาด้วยการรบกวนระบบโครงสร้างสำคัญของประเทศ เช่น
โครงสร้างทางการเงิน, พลังงาน (ติดคุกหัวโตนะ... จะบอกให้)
* ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตมีโทษจำคุก 20 ปี เชียวนะ*
อย่า ...  เผยแพร่เน็ตที่เป็นภาพลามกหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
อย่า ...  ตัดต่อภาพเพื่อให้ผู้อื่นอับอาย
อย่า ...  เผยแพร่โปรแกรมสำหรับใช้กระทำ ความผิด

ที่มาของข้อมูล : http://www.dpu.ac.th/compcntre/page.php?id=4144