แนวทางการจัดเก็บขอมูล Log file สาหรับองค์กรเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
Log implementation and auditing guideline 
compliance with Computer Crime Act B.E 2550 (2007)

Attachments:
FileคำอธิบายFile sizeแก้ไขล่าสุด
Download this file (LogImplementationandAuditingGuideline_r2.pdf)log fileแนวทางการจัดเก็บขอมูล Lof file สาหรับองค์กร773 Kb08/25/10 08:34