การทำ URL Redirect โดยใช้ PHP
ถ้า มีความจำเป็นที่จะต้องทำการ Redirect โดยการใข้ภาษา PHP ก็สามารถทำได้เช่นกัน นั่นคือใช้รูปแบบโครงสร้างของภาษาเป็นแบบเดียวกันกับที่กล่าวมาเพียงแต่ เปลี่ยนคำสั่งดังตัวอย่างต่อไปนี้ ซึ่งเป็นแบบที่ address ไม่เปลี่ยนแปลง (frame to URL)

 

<?
switch ($SERVER_NAME){
case "www.firstdomain.com";{
echo '<frameset cols="*">';
echo '<frame src="/http://www.yourdomain.xxx/firstdomain">';
echo "</frameset>";
break;}
case "www.seconddomain.com";{
echo '<frameset cols="*">';
echo '<frame src="/www.yourdomain.xxx/seconddomain">';
echo "</frameset>";
break;}
default;{
echo '<frameset cols="*">';
echo '<frame src="/http://www.yourdomain.xxx/underconstruction.html">';
echo "</frameset>";}
}

credit : http://www.radompon.com/webboard/index.php?topic=340.msg%msg_id%