องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ได้จัดทำโครงการเพื่อดำเนินการแข่งขันมหกรรมกีฬา ดนตรี ต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช ชิงถ้วยประทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชนแดนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ เกิดความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 รายละเอียดและกำหนดการตามไฟล์ที่แนบมาด้วย (PDF Files)

Attachments:
FileคำอธิบายFile sizeแก้ไขล่าสุด
Download this file (time.pdf)time.pdfกำหนดการ75 Kb12/01/09 15:49
Download this file (football.pdf)football.pdfฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ68 Kb12/01/09 15:08
Download this file (walk-run.pdf)walk-run.pdfเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ87 Kb12/01/09 15:07