16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคมจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

[ ภาพกิจกรรมชุดที่ 1 ] [ ภาพกิจกรรมชุดที่ 2 ]