วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่

[ ภาพกิจกรรม ]