29 กรกฎาคม 2559 สหวิทยาเขตชนแดน จัดประชุมอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขต ประกอบด้วย ร.ร.ชนแดนวิทยาคม
ดงขุยวิทยาคม, วังโป่งศึกษา และ ร.ร. วังโป่งพิทยาคม โดยมีนายทวีศิลป์ สารแสน ผอ.สพม.40
เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม ร.ร. ดงขุยวิทยาคม

[ ภาพกิจกรรม ]