26 ก.ค. 61 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ณ วัดพระพุทธบาทชนแดน และวัดสว่างอรุณ
จากนั้นได้ร่วมขบวนแห่เทียน ณ ตำบลดงขุย
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาของไทย

[ ภาพกิจกรรม ]  [ คลิปวีดีโอ ]