26 กรกฎาคม 2561 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สนับสนุนวงโยธวาทิต และนักศึกษาวิชาทหาร
ร่วมโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นในการสืบสาน "ศาสตร์พระราชา"
ณ โรงโม่หิน บริษัท ทองขาว จำกัด จ.เพชรบูรณ์

[ ภาพกิจกรรม ]