๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สนับสนุนการแสดงของนักเรียน
และส่งครูร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรม "ชิวชิวที่บ้านหนองตาด"
ณ วัดหนองตาด อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมี
นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดน เป็นประธานในพิธี

[ ภาพกิจกรรม ]