เช้าวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ให้นักเรียนทุกคน ได้สำนึกในพระคุณของมารดา ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรร่วมกิจกรรม

[ ภาพกิจกรรม ]   [ วิดีโอ ]