๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันอาเซียน
เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและมีความพร้อมในการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียน
ในการนี้มีคณะ ครู นักเรียน และบุคลากร ร่วมกิจกรรม

[ ภาพกิจกรรม ]   [ วิดีโอ ]