กิจกรรมวันอาเซียน 2561 พิมพ์
เขียนโดย ธวัชชัย บุญช่วย   
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018 เวลา 16:16 น.

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันอาเซียน
เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและมีความพร้อมในการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียน
ในการนี้มีคณะ ครู นักเรียน และบุคลากร ร่วมกิจกรรม

[ ภาพกิจกรรม ]   [ วิดีโอ ]

 
[ ย้อนกลับ ]