เช้าวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนชนแดนวิทยาคม

[ ภาพกิจกรรม ]