ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ พิมพ์
เขียนโดย ธวัชชัย บุญช่วย   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2018 เวลา 16:04 น.

โรงเรียนชนแดนวิทยาคมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
ครูอรสา ปิระกะ (ศิษย์เก่า ช.ด.รุ่น 4) ครูไพรัตน์ พัฒนถาวร
วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น ณ หอประชุม โรงเรียนชนแดนวิทยาคม

[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

 
[ ย้อนกลับ ]