การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พิมพ์
เขียนโดย ธวัชชัย บุญช่วย   
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13:51 น.

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

[ ภาพกิจกรรม ]

 
[ ย้อนกลับ ]