พิธีมอบใบประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2561 พิมพ์
เขียนโดย ธวัชชัย บุญช่วย   
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019 เวลา 13:46 น.

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนชนแดนวิทยาคม

[ ภาพกิจกรรม ]

 
[ ย้อนกลับ ]