นักเรียนชนแดนวิทยาคม สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนอีกครั้ง ในการแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2019
ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลดังนี้
ระดับ ม.ต้นได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัลโดดเด่นนวัตกรรม และรางวัลชมเชยวิศวกรหน้าใหม่
ได้เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเข้าแข่งขันต่อ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทั้ง 3 ทีม

[ ภาพกิจกรรม ]