5 เมษายน 2562 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

[ ภาพกิจกรรม ]