โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

[ รายละเอียด ]