โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

[ รายละเอียด ]