ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๔

รับชมคลิปจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ]