Free Joomla Templates by Web Hosting
English Chinese (Simplified) French Japanese Thai

สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้72
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้76
mod_vvisit_counterเดือนนี้1312
mod_vvisit_counterรวม641955
สมาชิกออนไลน์
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
CDW Feeds

 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2551 มีผลงานความภาคภูมิใจ ด้านต่างๆ ดังนี้

 • ผลงานด้านวิชาการ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดส่งนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เข้าร่วมการประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ผ่านการคัดเลือก เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และการแต่งคำประพันธ์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 ภาคเหนือ  “อลังการภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรม”  ณ  จังหวัดลำปาง
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนรายวิชาสถิติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โครงการนักสถิติมือสมัครเล่น   ส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล  และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่เกิดความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  โรงพยาบาลชนแดน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนาครู โดยการจัดส่งครู เข้ารับการอบรม  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้จรวดขวดน้ำ
  พัฒนานักเรียน โดยส่งเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือก โครงการช้างกับสิ่งแวดล้อม ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ
  จัดค่ายอบรมคุณธรรมนำความรู้ เพื่อพัฒนาความคิดและจิตใจใฝ่ดีของนักเรียน
  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
  เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 ภาคเหนือ  “อลังการภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรม”  ณ  จังหวัดลำปาง
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดสุนทรียภาพ จัดประกวดแข่งขันวาดภาพ ปั้นดินน้ำมัน และกิจกรรมอื่นๆ  ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนอย่างหลากหลาย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นอกจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดเป็นประจำทุกปีการศึกษา คือกีฬาภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนที่สำคัญ คือ ว่ายน้ำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลชนแดน
 • ทีมตะกร้อลอดห่วงโรงเรียนชนแดนวิทยาคม  ฝึกซ้อมโดยคุณครูรักษพล  ซิตูมปูน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 เมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2551 และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับประเทศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 กาญจนบุรีเกมส์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น เสียงตามสาย กิจกรรมวันคริสต์มาส เป็นต้น และเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS โดยมีนักเรียนจากประเทศตุรกี มาเข้าเรียน คือ อาร์เจ้น  เซอเลบิ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการหลายรายการ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 ภาคเหนือ  “อลังการภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรม”  ณ  จังหวัดลำปาง จำนวน 3 รายการ ผลงานที่ปรากฎอย่างเด่นชัด คือ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ช่วงชั้นที่ 4 ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมงาน มหัศจรรย์เด็กไทย ครั้งที่ 2  ณ เมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผลการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวิทยาคม ปีการศึกษา 2551 มีผลงานความภาคภูมิใจ ดังนี้
  นักเรียนสอบผ่านโควต้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร 16 สาขาวิชา จำนวน 23 คน เช่น
  นายกิตติศักดิ์   มิ่มสุวรรณ  สาขาวิศวะไฟฟ้า
  นายชาติชาย  เหล่าประเสริฐ  นายปิยะ  อุ่นสาคร  นายเอกชัยบุญเพิ่ม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  นายสหรัฐ  ใหม่ธรรม  สาขาวิศกรรมไฟฟ้า
  น.ส.ปาริชาติ ชาลีวรรณ  น.ส.ชิดชนก  วิบูลย์พงษ์  น.ส.หนึ่งฤทัย  แสงสว่าง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  นายณัฐพล  กรงเงิน  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  นายณรงค์เวทย์  พูลทองคำ  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • การพัฒนาด้านสถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม
  เมื่อผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันเข้ารับตำแหน่ง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ได้เริ่มพัฒนาระบบไฟฟ้า ใหม่ ติดตั้งพัดลม ปรับปรุงห้องน้ำภายในหอประชุม ทาสีหอประชุมทั้งภายในและภายนอกใหม่ทั้งหมด
 • ปรับปรุงอาคารเรียน ชื่ออาคาร ศรีทอง โดยเปลี่ยนผนังห้องเรียนที่ชำรุด ปรับปรุงคอนกรีตที่แตกร้าว เปลี่ยนฝ้าเพดาน รวมทั้งทาสีอาคารใหม่ทั้งหลัง
 • ปรับปรุงและติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น ให้นักเรียนมีน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอไว้ทุกอาคารเรียน
 • ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายหญิง โดยวางระบบน้ำประปาและทาสีใหม่ ให้น่าใช้
 • ปรับภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ ตัดแต่งต้นไม้ริมถนนใกล้สาไฟฟ้า ปรับพื้นที่ด้านหลังอาคารเรียนทุกหลังให้เป็นพื้นราบ เหมาะแก่การใช้จัดกิจกรรมของโรงเรียน
  จัดทำสวนหย่อมบริเวณมุมอาคารเรียน รวมทั้งปรับปรุงห้องปฎิบัติงานที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ โดยปรับปรุงประตูทางเข้าโรงเรียนให้กว้างขึ้นทั้งสองด้าน ทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ให้ดูสวยงาม
 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

..................

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชนินทร์  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจ
คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาและส่งเสริมด้านใดมากที่สุด
 
ข่าวการศึกษา