22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ให้การสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทงอำเภอชนแดน
ณ วัดพระพุทธบาทชนแดน โดยจัดขบวนการแสดงของนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ร่วมพิธีบวงสรวงหลวง บริเวณหลวงพ่อทบองค์ใหญ่
ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

[ ภาพกิจกรรม ]  [ วีดีโอ ]