13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนชนแดนวิทยาคมให้การสนับสนุน เทศกาลงานงิ้วอำเภอชนแดน ปี 2561
โดยส่งนักศึกษาวิชาทหารพร้อมครูผู้ควบคุม เข้าร่วมพิธีแห่เจ้าพ่อธรรมญารอบตลาดชนแดน

[ ภาพกิจกรรม ]  [ วิดีโอ ]  [ Facebook CDW Live Streaming ]