25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2018
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงเต้น Cover Dance, การประกวดร้องเพลงสากล
และการประกวด CDW Christmas costume Contest ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

[ ภาพกิจกรรม ]   [ วิดีโอ ]