26 ธันวาคม 2561 ชนแดนวิทยาคม ร่วมโครงการรณรงค์ "ขับขี่เจ็ดวันไม่อันตราย"
ร่วมใจป้องกันอุบัติเหตุ ปี 2562 ณ สถานีตำรวจภูธรชนแดน จ.เพชรบูรณ์

[ ภาพกิจกรรม ]   [ วิดีโอ ]