วันที่ 3-4 มกราคม 2562 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 4 มกราคม 2562
โดยมีนายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดน เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย นายรักษพล ซิตูมปูน นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
นายเด่นณรงค์ ธรรมมา กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมในพิธี

[ ภาพกิจกรรม ]   [ Video Live Stream Facebook ]