๗ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนชนแดนวิทยาคมร่วมพิธีถวายบายศรีร้อยมาลัย รวมใจถวายหลวงพ่อทบ
ณ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี

[ ภาพกิจกรรม ]   [ Video ]