บ่ายวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
จัดกิจกรรมสวดมนต์และเวียนเทียน
ที่วัดหลวงพ่อทบ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในวันมาฆบูชา

[ ภาพกิจกรรม ]