การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

[ ภาพกิจกรรม ]