โรงเรียนชนแดนวิทยาคม รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563
สมัครได้ที่โรงเรียนชนแดนวิทยาคม หรือ ระบบออนไลน์

[ คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด ] [ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน ]