เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายแล้วพบว่ามีบุคลากรที่ใช้งานผ่านเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการใช้งานเครือข่ายเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์ ผ่านโปรแกรมและเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Bitorrent ซึ่งการกระทำลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้การใช้เครือข่ายโดยรวมของกระทรวง ศึกษาธิการล่าช้า ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการขอแจ้งให้ทราบว่า หากเจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่ายตรวจสอบพบว่า บุคคลใดที่ใช้งานผ่านเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการทำการดาวน์โหลดไฟล์จาก Bitorrent เจ้าหน้าที่จะทำการ Block การใช้งานเครือข่ายของบุคคลดังกล่าวทันที
[อ่านรายละเอียดทั้งหมด]