วันที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 8.00 - 10.40 น.
โรงเรียนชนแดนวิทยาคมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช กิจกรรมในงานมีดังนี้
- ถวายราชสดุดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
- คณะครูและนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพร
- นั่งสมาธิและสวดมนต์ เพื่อร้อยรวมดวงใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ]