สวดมนต์และเวียนเทียนวันมาฆบูชา 2562 พิมพ์
เขียนโดย ธวัชชัย บุญช่วย   
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 00:00 น.

บ่ายวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
จัดกิจกรรมสวดมนต์และเวียนเทียน
ที่วัดหลวงพ่อทบ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในวันมาฆบูชา

[ ภาพกิจกรรม ]

 
[ ย้อนกลับ ]