รับมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 พิมพ์
เขียนโดย ธวัชชัย บุญช่วย   
วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2019 เวลา 11:36 น.

5 เมษายน 2562 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

[ ภาพกิจกรรม ]

 
[ ย้อนกลับ ]