วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8.00 - 17.30 น.

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ให้การสนับสนุนเทศกาลงานงิ้วประจำปีตลาดชนแดน ซึ่งจัดมาเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม (นศท.) ร่วมขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อธรรมญาไปรอบๆ ตลาดชนแดนเพื่อให้ชาวตลาดได้นมัสการองค์เจ้าพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ มีขบวนหาบเกี้ยว (แท่นประทับ) องค์สมมติเจ้าพ่อธรรมญา ขบวนป้ายมงคล ขบวนผ่าง  นักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมอีกส่วนหนึ่งได้ร่วมในการแสดงแห่มังกรทอง และแห่สิงโตอีกด้วย โดยหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอชนแดน ให้การสนับสนุนร่วมด้วยเป็นอย่างดี เช่นโรงเรียนเสรีศึกษา ได้จัด ขบวนแห่องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม กุมารี กุมารา และขบวนนางฟ้า งานจะเสร็จสิ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552