.

ยินดีต้อนรับ สู่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โรงเรียนชนแดนวิทยาคม

 
 
ทำไมนักเรียนจึงอยากกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ?
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เพื่อใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
 
December 2564
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 December 2564
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
Home page
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เจ้าหน้าที่ กยศ.โรงเีรียน
เจ้าหน้าที่
ขั้นตอนและวิธีการสมัครขอรับทุน
คุณสมบัติผู้ขอกู้
Contact Us
Site Map
Menu on the right
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Download
ตรวจสอบยอดหนี้
ถาม-ตอบ
กยศ
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
เฟสบุ๊ก กยศ.
ข่าวสาร กยศ
 
 
 
All online 2 People
IP number 101.109.41.73
You are visitor number 200,549
 
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
444 หมู่ที่ 4 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
Tel : 056-761262  Fax : 056-761261
Email : e_studentloan_cdw@hotmail.com